Odczyty wodomierzy

INFORMACJA

Spółdzielnia Mieszkaniowa „KOŁO” prosi właścicieli lokali o dostarczenie do siedziby Spółdzielni w formie pisemnej odczytu stanu wodomierzy na dzień 30.06.2024 r.

Odczyt wodomierzy do Spółdzielni można dostarczyć osobiście, drogą pocztową oraz drogą elektroniczną na adres e-mail: sekretariat@smkolo.pl

do dnia 12.07.2024 r. Istnieje również możliwość kontaktu poprzez formularz kontaktowy umieszczony na stronie Spółdzielni – www.smkolo.pl

Jednocześnie informujemy, że niedostarczenie odczytu stanu wodomierzy do ww. terminu skutkowało będzie rozliczeniem zużycia wody w sposób zryczałtowany.

DOTYCZY BUDYNKÓW:

KOLONIA „GÓRCZEWSKA”: ul. Górczewska 88A, Górczewska 90A,

D. Siedzikówny „Inki” 5, D. Siedzikówny „Inki” 5A, D. Siedzikówny „Inki” 8, D. Siedzikówny „Inki” 9, D. Siedzikówny „Inki” 10,

Astronomów 5, Astronomów 7, Astronomów 9, Astronomów 11.

KOLONIA „BROŻKA”: ul. Ks. Janusza 44, Ciołka 29/31.

KOLONIA „MSZCZONOWSKA”: ul. Ks. Janusza 15, Ks. Janusza 17, Ks. Janusza 19/31,

Górczewska 112, Górczewska 116B, Górczewska 120A, Górczewska 122A

Scroll to Top