Wyniki Walnego Zgromadzenia SM „Koło” z 29.06.2024 r.

Szanowni Państwo,

W dniu 29.06.2024 r. odbyło się Walne Zgromadzenie SM „Koło”. Dziękujemy wszystkim członkom spółdzielni, którzy wzięli udział w obradach i przegłosowali 10 uchwał objętych porządkiem obrad. Jedna z nich dotyczyła przyjęcia zmian do Statutu SM „Koło”, na podstawie którego będziemy mogli ujednolicić zapisy Regulaminów, związane z bieżącą działalnością spółdzielni. Poniżej zamieszczamy uchwały podjęte przez Walne Zgromadzenie.

Jeszcze raz dziękujemy za Państwa obecność i zapewniamy, że dokładamy wszelkich starań, aby stale poprawiać warunki życia w zasobach SM „Koło”.

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Koło”

Podjęte uchwały:

Uchwała Nr 1 WZ zatwierdzenie sprawozdania finansowego SM Koło za rok 2023

Uchwała Nr 2 WZ zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółdzielni za rok 2023

Uchwała Nr 3 WZ udzielenie absolutorium byłemu Prezesowi Zarządu SM Koło

Uchwała Nr 4 WZ udzielenie absolutorium byłemu Członkowi Zarządu SM Koło

Uchwała Nr 5 WZ udzielenie absolutorium Prezesowi Zarządu SM Koło

Uchwała Nr 6 WZ udzielenie absolutorium Członkowi Zarządu SM Koło

Uchwała Nr 7 WZ zagospodarowanie nadwyżki bilansowej roku 2023 na rzecz zwiększenia funduszu zasobowego

Uchwała Nr 8 WZ oznaczenie najwyższej sumy zobowiązań

Uchwała Nr 9 WZ przyjęcie zmian Statutu SM Koło

Uchwała Nr 10 WZ przyjęcie zmian do Regulaminu Rady Nadzorczej SM Koło

 

 

 

Scroll to Top