Pliki do pobrania

Formularz odczytu wodomierzy

PDF

Wniosek o wydanie zaświadczenia o niezaleganiu w opłatach eksploatacyjnych - odrębne własności

PDF

Wniosek o wydanie zaświadczenia o prawie do lokalu

PDF

Wniosek o wydanie zaświadczenia o prawie do lokalu

odrębna własność
PDF

Wniosek o przeniesienie prawa odrębnej własności

PDF

Oświadczenie właściciela lokalu o danych kontaktowych

PDF

Wniosek o dostęp do modułu e-opłaty

Spółdzielnia Mieszkaniowa KOŁO informuje, że modernizacja aplikacji e-opłaty została zakończona. Poprzednie hasła dostępu i loginy, których Państwo używaliście są nieaktualne. Po odbiór nowych haseł dostępu należy zgłosić się osobiście do siedziby Spółdzielni z dowodem osobistym. W razie problemów technicznych z aplikacją prosimy o kontakt na adres e-mail: p.sobkow@smkolo.pl
PDF
Scroll to Top