Historia Spółdzielni

Spółdzielnia Mieszkaniowa „KOŁO” z siedzibą w Warszawie, przy ul. E. Ciołka 17 posiada blisko 80-letnią historię. Wywodzi się z przedwojennej Spółdzielni WSM, która po II wojnie Światowej rozpoczęła inwestycje mieszkaniowe na warszawskim „Kole”. Powstały wtedy pierwsze budynki, obecnie zwane „Stary Zasób” kolonii mieszkaniowej projektowanej przez małżeństwo Państwa Syrkusów. Osiedle to, dziś jest wpisane do rejestru zabytków.

Następnie powstały kolejne osiedla, dziś zwane „Lasek” i „Górczewska”. W wyniku zmian i podziałów administracyjnych zasoby WSM z warszawskiego „Koła” zostały przejęte przez młodą, ekspansywną Spółdzielnię MSW „Starówka”, która w latach siedemdziesiątych wybudowała na tych terenach dwa kolejne osiedla: „Mszczonowska” i „Brożka”.

Po zmianach politycznych w 1989 roku rozpoczął się proces podziału w Spółdzielni „Starówka” w wyniku czego dawne osiedle „Deotymy” przekształciło się w odrębną Spółdzielnię. W 1992 roku została ona zarejestrowana pod nazwą „Koło”. Zasoby mieszkaniowe i użytkowe Spółdzielni położone są na terenie o łącznej powierzchni ponad 200 tys. m2.

W wyniku podjętych działań współwłaściciela tego majątku, ze sprzedaży nieruchomości (z wyjątkiem przy ul. Białowieskiej) uzyskano łączną kwotę znacznie ponad 20 mln zł., z czego udział Spółdzielni „Koło” wyniósł około 10%. Tak uzyskany kapitał pozwolił na dokonanie modernizacji i inwestycji w zakresie termomodernizacji (inwestycji przynoszących określone oszczędności ekonomiczne), co z kolei powodowało znaczne zmniejszenie wydatków na ogrzewanie (dla przykładu w 1997 roku oszczędności wynosiły ponad 600 tys. PLN).

Działalność Spółdzielni Mieszkaniowej „Koło” nie ograniczała się jedynie do eksploatacji istniejących zasobów mieszkaniowych. Posiadając „wolne” tereny przystąpiła w 1996 roku do realizacji nowych inwestycji mieszkaniowych. W 1997 roku rozpoczęta została budowa osiedla mieszkaniowego budynków jednorodzinnych w zabudowie bliźniaczej i szeregowej przekazywanych do eksploatacji oraz trzech budynków wielorodzinnych.


Dużo wiedzy i doświadczenia czerpaliśmy z prowadzonej od 1992 roku współpracy z holenderskimi organizacjami mieszkaniowymi. Nasza spółdzielnia została wybrana przez Narodową Radę Mieszkaniową Holandii (NWR) do wdrożenia programu pilotażowego MATRA, oraz została podpisana umowa o wzajemnej współpracy z organizacją mieszkaniową Woonstede z miejscowości Ede. W wyniku współpracy w poprzedniej siedzibie SM „Koło” przy ul. Brożka 4, uruchomiony został nowoczesny lokal Obsługi Mieszkańców naszej Spółdzielni. Współpracowaliśmy we wdrażaniu nowych rozwiązań technicznych i technologicznych zarówno w zakresie inwestycji jak i remontów.

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Koło” utrzymuje kontakty z innymi Spółdzielniami w Warszawie i w Polsce. Jesteśmy zrzeszeni w Związku Rewizyjnym Spółdzielni Mieszkaniowych RP.

Scroll to Top