Regulaminy

Regulamin Walnego Zgromadzenia (PDF)

Regulamin Rady Nadzorczej (PDF)

Regulamin Porządku Domowego (PDF)

Regulamin Rady Budynku (PDF)

Regulamin Rozliczania Kosztów SM Koło (PDF)

Regulamin Komisji Rewizyjnej (PDF)

Regulamin tworzenia funduszu remontowego i wykorzystywania zgromadzonych na nim środków

Scroll to Top