Rada Nadzorcza

Skład Rady Nadzorczej SM „Koło” kadencji 2023 – 2026:

 1. ADAMCZYK Michał
 2. CYGAŃSKA Małgorzata
 3. DORYWALSKI Krzysztof
 4. KĄCKA Karolina
 5. KOLENDO Anna
 6. KONIUSZEWSKI Krzysztof
 7. KOSIENIAK Teresa
 8. KOSIŃSKI Waldemar
 9. MARCINIAK Małgorzata
 10. NIESTOJEK Konrad
 11. PASZTA Bartosz
 12. PISIŃSKA Sylwia
 13. SZYMAŃSKI Zbigniew
 14. ZAŁUSKA Wioletta

Rada Nadzorcza ukonstytuowała się w następujący sposób:

 Prezydium:

 1. Przewodnicząca: Małgorzata Marciniak
 2. Z-ca Przewodniczącej: Małgorzata Cygańska
 3. Sekretarz: Bartosz Paszta

Komisja Techniczno-Inwestycyjna:

 1. Waldemar Kosiński – Przewodniczący
 2. Teresa Kosieniak – Z-ca Przewodniczącego
 3. Karolina Kącka
 4. Krzysztof Koniuszewski

Komisja Rewizyjna:

 1. Sylwia Pisińska – Przewodnicząca
 2. Michał Adamczyk – Z-ca Przewodniczącej
 3. Małgorzata Cygańska
 4. Bartosz Paszta
 5. Teresa Kosieniak
 6. Krzysztof Dorywalski

Komisja Członkowsko-Mieszkaniowa:

 1. Anna Kolendo – Przewodnicząca
 2. Teresa Kosieniak – Z-ca Przewodniczącej
 3. Wioletta Załuska
 4. Małgorzata Cygańska

Komisja Statutowo-Regulaminowa:

 1. Krzysztof Dorywalski – Przewodniczący
 2. Zbigniew Szymański – Z-ca Przewodniczącego
 3. Anna Kolendo
 4. Małgorzata Marciniak

DYŻURY RADY NADZORCZEJ SM „KOŁO”

Rada Nadzorcza SM „KOŁO” informuje, że dyżury jej przedstawicieli odbywają się w siedzibie SM „KOŁO” ul. E. Ciołka 17, zgodnie z poniższym harmonogramem.

Osoby zainteresowane spotkaniem z członkiem Rady Nadzorczej,
prosimy o wcześniejsze zgłoszenie telefoniczne w sekretariacie SM „Koło”, pod nr tel. (22) 836-40-01 wew. 101.

Lp.Termin dyżuru
1.

08.04.2024 r.

godz. 17:00

2.

22.04.2024 r.

godz. 17:00

3.

13.05.2024 r.

godz. 18:00

4.

03.06.2024 r.

godz. 18:00

Kolejne terminy dyżurów Rady Nadzorczej zostaną podane do wiadomości z odpowiednim wyprzedzeniem.

Scroll to Top